Kom naar de open dagen om onze school echt goed te leren kennen
succes-bg

DE LUCIA PETRUS MAVO ZIET JOU HELEMAAL ZITTEN

Dat is onze slogan. Het betekent dat we vertrouwen in onze leerlingen hebben, dat we hen leuk vinden! Daarbij gaat het ons niet alleen om wat uw zoon of dochter kan, maar ook om wie hij of zij is. U kunt onze slogan dus op meerdere manieren lezen.

Onze opleiding

De Lucia Petrus Mavo verzorgt mavo-onderwijs. Leerlingen met vmbo-t en mavo/havo-advies zijn hier aan het goede adres om hun mavo-diploma te halen. Heeft een leerling havo-capaciteiten? Dan gaan we met havo-lesstof en havo-toetsen bekijken of hij/zij de havo aankan. Als dat zo is, kan de leerling na het tweede jaar doorstromen naar de havo op een andere school. Wij helpen bij het kiezen van die andere school en bij de overstap.

ONDERDEEL VAN HET LMC VOORTGEZET ONDERWIJS

De Lucia Petrus Mavo maakt deel uit van het LMC Voortgezet Onderwijs. De scholen van LMC verzorgen vmbo, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en praktijkonderwijs. De LMC scholen hebben onderling afspraken gemaakt over de doorstroom van de ene naar de andere school. Dat maakt het voor leerlingen gemakkelijker om binnen ons bestuur van school te veranderen als dat nodig is. De Lucia Petrus Mavo vormt samen met
Het Lyceum Rotterdam een scholengroep.

LMC Voorgezet Onderwijs heeft drie belangrijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten vindt u vanzelfsprekend terug in de werkwijze en het onderwijs van de Lucia Petrus Mavo:

  • we geloven in talenten;
  • we zijn zorgzaam, kleurrijk en gericht op samenwerking;
  • we zijn glashelder en consequent.
pink-star

KLEIN EN FIJN

De Lucia Petrus Mavo is een school waar leerlingen en docenten elkaar kennen en waar iedereen zich snel thuis voelt. We zijn betrokken bij elkaar en als het nodig is helpen we elkaar. Wij hebben leerlingen met vele levensbeschouwelijke achtergronden op onze school. Wij leren hun om respectvol met elkaar om te gaan.

lbottom-star

VAN SCHOOL OVERSTAPPEN?

Zit uw zoon of dochter op een andere middelbare school en wil hij of zij graag overstappen naar de Lucia Petrus Mavo? Neem dan contact op met onze school: 010-4651583.

INDRUK VAN ONZE SCHOOL

headerphoto

VOORBEREIDING OP VERVOLGOPLEIDING

Wat wil je later worden? Dat is een vraag die niet iedereen gemakkelijk kan beantwoorden. Om leerlingen te helpen bij het maken van keuzes voor hun toekomstige studie of baan, bieden wij hun een programma aan. Dit heet LOB: loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

We gaan samen met de leerling kijken naar zijn of haar persoonlijke kwaliteiten en interesses. Dat begint al in de eerste twee leerjaren. Welke mogelijkheden hebben de leerlingen? Wat kunnen zij straks met hun mavo-diploma doen?

Derdejaars leerlingen kiezen een vakkenpakket. De vakkenpakketten zijn zo samengesteld dat leerlingen in alle vier de sectoren (techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw) hun diploma kunnen halen. Wij helpen leerlingen bij het maken van een verstandige keuze. Past deze bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en toekomstbeeld?

In het vierde jaar krijgen leerlingen voorlichting over vervolgopleidingen in de vorm van een snuffelstage, keuzelessen, loopbaangesprekken en informatieavonden voor leerlingen en hun ouders. Leerlingen kunnen doorstromen naar een mbo om daar een beroepsopleiding te volgen. Een aantal leerlingen kiest er voor om, na het behalen van hun diploma, naar de havo te gaan; dat aantal stijgt de laatste jaren.