ZIEK MELDEN?

Bel vóór 9.00 uur naar de administratie van onze school via telefoonnummer 
010-4651583 om uw zoon of dochter afwezig te melden. Kan hij of zij weer naar school? Geef dan een door u ondertekend briefje met hem of haar mee met daarop de reden en duur van afwezigheid. Natuurlijk probeert u afspraken met dokters en tandartsen buiten schooltijd te plannen. 

blue-star

TE LAAT?

Komt uw zoon of dochter te laat op school zonder dat hij of zij daar een geldige reden voor heeft? Dan moet uw zoon of dochter zich de volgende ochtend 30 minuten voor aanvang van de eerste les melden bij de administratie.

VERLOF AANVRAGEN

Voor verlof buiten schoolvakanties en feestdagen om kunt u extra verlof aanvragen. De gemeente Rotterdam heeft de regels vastgesteld wanneer en voor welke periode u verlof mag aanvragen. U dient uw aanvraag tenminste acht weken van tevoren in te dienen bij de directeur van uw school. Klik hier voor een uitleg over extra verlof en de aanvraagformulieren.

Wilt u verlof voor een religieuze feestdag die niet als vrije dag geldt? Vraag dit dan schriftelijk aan bij de teamleider, uiterlijk twee dagen vóór de feestdag. Lees hier welke regels van toepassing zijn.

blue-star

MAGISTER WEB

Elke ouder/verzorger krijgt aan het begin van het jaar inloggegevens voor Magister Web. Hiermee kunt u via de computer de vorderingen van uw zoon of dochter bekijken.

yellow-star

OUDERBIJDRAGE

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten die de overheid niet vergoedt. Denkt u hierbij aan excursies, sportdagen, schoolkamp, schoolfeesten, gebruik van de bibliotheek, het kopieerapparaat en de printer. Voor het schooljaar 2017-2018 is de bijdrage € 100,-. Eerstejaars betalen € 120,- in verband met het introductiekamp. Als u geen ouderbijdrage betaalt, kan uw kind niet aan alle activiteiten deelnemen.

LESTIJDEN

Lessen duren 50 minuten. Eventuele wijzigingen staan aangegeven in het dagrooster van de leerlingen.

 • 1e lesuur8.30 - 09.20 uur
 • 2e lesuur9.20 - 10.10 uur
 • 3e lesuur10.10 - 11.00 uur

PAUZE   11.00 - 11.20 uur

 • 4e lesuur11.20 - 12.10 uur
 • 5e lesuur12.10 - 13.00 uur

PAUZE    13.00 - 13.30 uur

 • 6e lesuur13.30 - 14.20 uur
 • 7e lesuur14.20 - 15.10 uur
 • 8e lesuur15.10 - 16.00 uur


Bekijk de jaarkalender voor een overzicht van vakanties en vrije dagen.

CONTACT MET U

Wij vinden betrokkenheid van ouders belangrijk. Daarom organiseren wij aan het begin van het schooljaar een informatieavond. U ontvangt dan specifieke informatie over het betreffende leerjaar en maakt kennis met de coach of mentor van uw zoon of dochter. Heeft u tussen de rapportgesprekken door behoefte aan contact? Dan kunt u altijd een afspraak maken met de coach of mentor.

LEERLINGENRAAD

De Lucia Petrus Mavo heeft een leerlingenraad. Deze bestaat uit een groep leerlingen die samen met een aantal docenten overlegt over belangrijke zaken. De raad organiseert ook diverse activiteiten tijdens het schooljaar. Leerlingen die willen meedenken, kunnen contact opnemen met de heer  G. Zuidgeest

white-star

ONZE MEDEWERKERS

BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR
LOCATIELEIDER
 • Dhr. Y. Harteveld
TEAMLEIDER
 • dhr. G. Zuidgeest
COÖRDINATOREN
 • mw. W. Bendijk, coördinator onderbouw
 • dhr. V. de Dreu, coördinator bovenbouw
DOCENTEN
 • mw. W. Bendijk, docent drama
 • dhr. V. de Dreu, docent maatschappijleer
 • mw. H. Dutgun, docent aardrijkskunde
 • dhr. E. de Haas, docent beeldende vorming
 • dhr. W. Heemstra, docent Duits en aardrijkskunde
 • mw. S. Klaassen, docent wiskunde
 • mw. B. Meulemans, docent Nederlands
 • dhr. R. van der Most, docent biologie
 • mw. H. Ozalp, docent Duits
 • mw. P. Pereboom, docent Nederlands
 • dhr. S. Ben Saddek, docent Engels
 • mw. F. Sarikas, docent geschiedenis
 • mw. R. Soekhai-Jhagroe, docent economie
 • dhr. A. Tuna, docent wiskunde
 • dhr. I. Verbij, docent lichamelijke opvoeding
 • mw. N. Visschers, docent Nederlands en Engels
 • Dhr. T. Verheij, docent Biologie
 • Dhr. L. Gesser, docent Natuurkunde en Rekenen
 • dhr. V. Unlu, docent lichamelijke oefening
 • dhr. R. Purtul, docent Economie
 • mw. S. Charif, docent Engels
SERVICE EN BEHEER
 • dhr. M. Abbadi, conciërge
 • mw. S. Duchateau, medewerker administratie
 • mw. D. Erdoĝan, verzuimcoördinator
 • dhr. C. Euser, conciërge
 • mw. M. Copier medewerker administratie